TLS Fingerprints and Classes

The following table provides the mapping between TLS fingerprints and associated classes:

TLS Fingerprint Class
1aa7bf8b97e540ca5edd75f7b8384bfa TrickBot
3cda52da4ade09f1f781ad2e82dcfa20 Quakbot
7dd50e112cd23734a310b90f6f44a7cd Quakbot
1be3ecebe5aa9d3654e6e703d81f6928 Ransomware.Troldesh
c5235d3a8b9934b7fbbd204d50bc058d Gootkit
e62a5f4d538cbf169c2af71bec2399b4 TrickBot
d2935c58fe676744fecc8614ee5356c7 Adwind
decfb48a53789ebe081b88aabb58ee34 Adwind
51c64c77e60f3980eea90869b68c58a8 Dridex
cb98a24ee4b9134448ffb5714fd870ac Dridex
34f14a69ad7009ca5863379218af17f3 Tofsee
d76ee64fb7273733cbe455ac81c292e6 Tofsee
8f6c918dcb585ebbea05e2cc94530e3d Tofsee
1d095e68489d3c535297cd8dffb06cb9 Tofsee
f22bdd57e3a52de86cda40da2d84e83b Tofsee
fb58831f892190644fe44e25bc830b45 Adware
0cc1e84568e471aa1d62ad4158ade6b5 Tofsee
2092e1fffb45d7e4a19a57f9bc5e203a Adware
d18a4da84af59e1108862a39bae7c9d4 Tofsee
a61299f9b501adcf680b9275d79d4ac6 Tofsee
b386946a5a44d1ddcc843bc75336dfce Dridex
8498fe4268764dbf926a38283e9d3d8f Adware
20dd18bdd3209ea718989030a6f93364 Adware
8991a387e4cc841740f25d6f5139f92d Adware
3d89c0dfb1fa44911b8fa7523ef8dedb Adware
e330bca99c8a5256ae126a55c4c725c5 Adware
83e04bc58d402f9633983cbf22724b02 Adware
b8f81673c0e1d29908346f3bab892b9b Adware
d551fafc4f40f1dec2bb45980bfa9492 Adware
29085f03f8e8a03f0b399c5c7cf0b0b8 Adware
51a7ad14509fd614c7bb3a50c4982b8c JBifrost
bc6c386f480ee97b9d9e52d472b772d8 Adware
b13d01846ad7a14a70bf030a16775c78 Adware
698e36219f3979420fa2581b21dac7ec Adware
1712287800ac91b34cadd5884ce85568 TorrentLocker
550dce18de1bb143e69d6dd9413b8355 Adware
d7150af4514b868defb854db0f62a441 Tofsee
df5c30e670dba99f9270ed36060cf054 Tofsee
35c0a31c481927f022a3b530255ac080 Tofsee
7dcce5b76c8b17472d024758970a406b Tofsee
911479ac8a0813ed1241b3686ccdade9 Tofsee
03e186a7f83285e93341de478334006e Tofsee
17fd49722f8d11f3d76dce84f8e099a7 Tofsee
fb00055a1196aeea8d1bc609885ba953 TrickBot
098f55e27d8c4b0a590102cbdb3a5f3a Adware
e3b2ab1f9a56f2fb4c9248f2f41631fa Tofsee
46efd49abcca8ea9baa932da68fdb529 Adware
4d7a28d6f2263ed61de88ca66eb011e3 Tofsee
b2b61db7b9490a60d270ccb20b462826 Adware
92579701f145605e9edc0b01a901c6d5 Adware
7691297bcb20a41233fd0a0baa0a3628 Adware
16efcf0e00504ddfedde13bfea997952 Adware
1543a7c46633acf71e8401baccbd0568 Tofsee
d6f04b5a910115f4b50ecec09d40a1df Dridex
93d056782d649deb51cda44ecb714bb0 Adware
5e573c9c9f8ba720ef9b18e9fce2e2f7 Adware
590a232d04d56409fab72e752a8a2634 Tofsee
849b04bdbd1d2b983f6e8a457e0632a8 Adware
9c2589e1c0e9f533a022c6205f9719e1 Adware
96eba628dcb2b47607192ba74a3b55ba Tofsee
7c410ce832e848a3321432c9a82e972b Tofsee
f6fd83a21f9f3c5f9ff7b5c63bbc179d Adware
2d8794cb7b52b777bee2695e79c15760 Ransomware
fd80fa9c6120cdeea8520510f3c644ac Tofsee
57f3642b4e37e28f5cbe3020c9331b4c Gozi
906004246f3ba5e755b043c057254a29 Tofsee
c50f6a8b9173676b47ba6085bd0c6cee TrickBot
c201b92f8b483fa388be174d6689f534 Gozi
b90bdbe961a648f0427db21aaa6ccb59 Tofsee
9f62c4f26b90d3d757bea609e82f2eaf Tofsee